Oriëntatie

Zijn de hoofdlijnen en kaders van je opdracht helder, verken dan de mogelijkheden van je onderwerp. Zoek in de breedte naar informatie over je onderwerp, laat je leiden door informatie die je vindt. Tijdens deze oriënterende zoekfase krijg je een steeds duidelijker beeld van je onderwerp. Dit helpt je om je onderwerp af te bakenen en uiteindelijk specifieke zoekvragen te formuleren.

Om je te oriënteren op je onderwerp kun je:

  • gebruik maken van een zoekmachine;
  • een encyclopedie raadplegen;
  • handboeken en inleidende studieboeken lezen;
  • onderwerpsgidsen of portals gebruiken;
  • nieuwsberichten lezen voor trends en actualiteiten;
  • gebruik maken van hyperlinks om gerelateerde websites te bekijken;
  • gebruik maken van de sneeuwbalmethode of citatiezoeken om gerelateerde documenten te bekijken;
  • deskundigen raadplegen.

Tijdens de oriëntatiefase stuit je vaak op vakterminologie en Engelse termen. Ook dit kan je helpen om goede zoektermen te vinden. Noteer deze termen vast. (Zie Bedenk Zoektermen). Bovendien vind je vaak literatuurverwijzingen die je verder kunnen helpen om nieuwe bronnen te vinden. Deze noteer je ook.