Sneeuwballen

Bij veel publicaties, zowel online als op papier, vind je achterin een literatuurlijst (of: bibliografie). Hierin geeft de auteur een overzicht van de gebruikte literatuur of doet hij aanbevelingen voor meer interessante literatuur over het onderwerp. Op deze manier kun je op het spoor komen van andere bruikbare boeken of artikelen.

Gebruik je een artikel uit een online database, dan kun je vaak via een literatuurverwijzing direct doorklikken naar de publicatie waarnaar verwezen wordt. Via deze methode zoek je altijd terug in de tijd, omdat de literatuur die je in de literatuurlijst bij een publicatie vindt altijd ouder is dan de publicatie zelf.

 

Voorbeeld

 

Sneeuwballen in Citatie-indezen, voorbeeld uit BSP

 

Bij dit artikel uit Business Source Premier over Global Consumer Innovativeness vind je onder Cited References 76 verwijzingen naar literatuur die de auteur noemt.