Citatiezoeken: 'Geciteerd door' verwijzingen gebruiken

In citatie-indexen kun je opzoeken in welke artikelen een bepaalde publicatie wordt geciteerd. Via deze methode zoek je vooruit in de tijd: de literatuur die verwijst naar een artikel is altijd recenter dan het artikel zelf.

Dit is dus een goede manier om recente relevante literatuur opzoeken. In veel online databases kun je bij een publicatie direct doorklikken naar een overzicht van ‘geciteerd door’-verwijzingen.

 

Voorbeeld

 

 

Bij dit artikel uit Business Source Premier over Global Consumer Innovativeness vind je onder Times Cited in this Database vijf artikelen die naar dit artikel verwijzen.