Deel- en zoekvragen

Bij complexere problemen is het nodig om je hoofdvraag op te delen in een aantal deelvragen. Deze deelvragen hebben betrekking op aspecten van je hoofdvraag. Door in te zoomen op de deelaspecten wordt het beantwoorden van je hoofdvraag hanteerbaar. Alle deelvragen samen geven direct antwoord op je hoofdvraag.

Voorbeeld: Frituren zonder vet

Situatie:

Fritura B.V. wil gaan frituren zonder vet. Dit kan met een relatief nieuwe techniek: High Tech Frying. Het bedrijf is actief op markt van voorgebakken snacks.

 

Hoofdvraag:

Welke invloed heeft implementatie van High Tech Frying door Fritura B.V. op zijn concurrentiepositie?

 

Mogelijke deelvragen:

  1. Wat is High Tech Frying?
  2. Waaruit bestaat de markt van voorgebakken snacks?
  3. Wat is en doet Fritura B.V.?
  4. Welke invloed zou High Tech Frying kunnen hebben op het bedrijfsresultaat?
  5. Wat zijn de mogelijke gevolgen van implementatie op zijn concurrentiepositie?

Soms kun je deelvragen nog verder specificeren in zoekvragen. Zoekvragen bij deelvraag 1 kunnen zijn:

  • Wat houdt High Tech Frying in?
  • Wat zijn de toepassingsgebieden van High Tech Frying?
  • Wat zijn voordelen van High Tech Frying? Wat zijn de nadelen?

Ook de andere deelvragen kun je vertalen naar zoekvragen.

Je ziet dat een simpel ogende vraag veel deelvragen en zoekvragen kan opleveren. Het is al gauw complexer dan je denkt. Dat is in dit voorbeeld ook zo. Als  je niet voldoende tijd of middelen hebt, probeer je vraag dan nog meer af te bakenen of overweeg een ander onderwerp.