Plagiaat

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het gebruiken van materiaal van iemand anders en net doen of je het zelf gemaakt hebt.

Twee voorbeelden:

  • Je levert een verslag van iemand anders in en je doet net of jij de schrijver bent.
  • Je neemt de ideeën van iemand anders over in je eigen verslag, en je doet net of de ideeën van jou zijn.

Plagiaat kan ook per ongeluk gebeuren. Voorbeeld:

Je hebt een stukje tekst overgenomen uit een artikel of een krant en je vergeet de bron te vermelden. Hoewel dit per ongeluk gebeurt is, blijft het plagiaat. Je blijft hier dus verantwoordelijk voor.

Niet alles is plagiaat. Sommige zaken zijn algemeen bekend en het is niet (of niet meer) duidelijk wie de bedenker ervan is. Bijvoorbeeld: “De aarde draait in 24 uur om zijn eigen as.”

Deze kennis is zo algemeen dat je niet hoeft te vermelden wie ooit ontdekt heeft dat de aarde in 24 uur om zijn as draait.
Let op! Als je twijfelt of iets algemene kennis is, geef dan altijd de bron op waar je de informatie gevonden hebt.

Plagiaatscanner Ephorus

Logo Ephorus

De HvA gebruikt een programma om te controleren welke informatie je zelf geschreven hebt en welke informatie van internet komt: de plagiaatscanner Ephorus.

Als je je verslag inlevert via Ephorus, dan krijgt de docent automatisch een rapportage toegestuurd. Hierin kan hij precies zien welk deel van je verslag origineel is, en welk deel je van internet hebt gehaald.

Natuurlijk mag je informatie van internet wel gebruiken. Neem dan wel een bronvermelding op! Als je bij de gedeeltes van internet geen bronvermelding opneemt, dan pleeg je plagiaat.

Veel opleidingen hebben regels voor de verhouding tussen eigen tekst en gebruik van teksten van anderen, bijvoorbeeld: “Een verslag mag maar voor 10% uit citaten bestaan.” Houd deze verhouding goed in de gaten tijdens het schrijven. In de rapportage van Ephorus kan de docent de verhouding precies terugzien.

Sancties

De verslagen die je schrijft voor je studie moeten je eigen ideeën en opvattingen weergeven. Natuurlijk mag je  gebruik maken van de informatie van anderen. Voorwaarde is dat je duidelijk je bronnen vermeldt (zie Bronvermelding) en dat het grootste deel van je verslag uit eigen tekst bestaat.
Als je de auteursrechten van iemand anders schendt, bijvoorbeeld door geen bronnen te vermelden, loop je de kans dat je verslag wordt afgekeurd. In ernstige gevallen kun je zelfs van de opleiding gestuurd worden.

Oplossingen

Je kan plagiaat voorkomen! Let steeds goed op! Bedenk tijdens het schrijven goed welke ideeën van jezelf zijn, welke ideeën algemene kennis zijn, en welke ideeën je leent van iemand anders. Gebruik je materiaal van iemand anders? Vermeld dan altijd de bron.

Zie ook Bronvermelding.

Illustratie door Jurriaan Gorter, gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie