Copyright

Wat is copyright?

Een maker van een publicatie is de eigenaar van de ideeën die daarin staan. Hij bezit het intellectueel eigendom en het recht om die ideeën te verspreiden: het copyright. Een ander woord voor copyright is auteursrecht.

Auteursrecht is het recht van de maker van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
(Bron: Wikipedia, 11 april 2011)

Wat mag wel? Wat mag niet?

Je moet de rechten van de maker respecteren. Als je de ideeën van iemand anders wilt gebruiken, moet je daar dus toestemming voor hebben.

Maar je hoeft niet altijd toestemming te vragen. Soms heb je automatisch toestemming als je duidelijk aangeeft van wie de gedachte of het idee is. Bijvoorbeeld:

  • je mag korte gedeeltes uit andere teksten gebruiken in je eigen tekst: citeren.  
  • je mag korte gedeeltes uit andere teksten in je eigen woorden navertellen en gebruiken in je eigen tekst: parafraseren
  • steeds meer auteurs stellen hun materiaal vrij beschikbaar: Zie Nice to know: Creative Commons.

Plaatjes

Let op! Het copyright geldt ook voor plaatjes. Je mag plaatjes van anderen niet zomaar gebruiken. Voor het gebruik van plaatjes heb je ook de toestemming van de maker nodig. En je moet de bron vermelden.


Sancties

Als je het copyright van iemand anders schendt, bijvoorbeeld door geen bronnen te vermelden, loop je de kans dat je verslag afgekeurd wordt.

Als je net doet of je iets zelf bedacht hebt terwijl het een tekst van iemand anders is, dan pleeg je plagiaat. Dit is strafbaar. Ook hier kun je sancties verwachten.

Zie verder Plagiaat.

Je eigen copyright?

Als je een eigen tekst gepubliceerd hebt, bezit jij het copyright. Anderen mogen jouw tekst gebruiken, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Je bezit automatisch het copyright als je tekst gepubliceerd is. Je naam moet duidelijk in de tekst staan, maar het gebruik van het copyright-teken © is niet verplicht.

Zie verder Nice to know: Rechten (en plichten) van auteurs.