Parafraseren

Wat is parafraseren?

Parafraseren is in je eigen woorden weergeven wat iemand anders gezegd of geschreven heeft. De parafrase moet altijd in de geest van de oorspronkelijke tekst zijn geformuleerd. Zie ook Citeren. Het moet duidelijk zijn wat je zelf zegt, wat de ideeën van anderen zijn en op welke tekst de parafrase gebaseerd is: de bronvermelding.

In de tekst maak je een korte verwijzing door auteursnaam en jaar van publicatie te noemen. In tegenstelling tot citeren is het bij parafraseren niet noodzakelijk om een paginanummer te vermelden. Het mág wel.

De volledige bronvermelding plaats je in de bibliografie aan het einde van je verslag. Zie ook Bibliografie.Voorbeelden (APA-stijl):

Jansen (2004) zegt dat de tevredenheid van studenten toeneemt als de bibliotheek op zondag geopend is.

Volgens Jansen (2004) neemt de tevredenheid van studenten toe als bibliotheken op zondag geopend zijn.

De tevredenheid van studenten zou toenemen als bibliotheken op zondag geopend zijn (Jansen, 2004).

Wanneer parafraseren?

Je gebruikt een parafrase bijvoorbeeld:

  • Als de oorspronkelijke tekst te moeilijk of te lang is voor je lezers. Je geeft dan een eenvoudige weergave van de tekst.
  • Als de oorspronkelijke tekst in een andere taal is. Je geeft dan een vertaling van de tekst.