Bronvermelding

Wat is bronvermelding?

In de bronvermelding (ook literatuurverwijzing en referentie genoemd) geef je aan waar je de informatie gevonden hebt: in welk boek of tijdschriftartikel, of op welke website. Hierbij gebruik je altijd een notatiestijl (citation style) zoals bijvoorbeeld APA of Vancouver.

Waarom bronvermelding?

  • Het moet duidelijk zijn wat je eigen ideeën zijn en wat je gelezen hebt van iemand anders. Zie ook Plagiaat.
  • De lezer moet kunnen controleren waar je de informatie vandaan hebt gehaald.
  • Het gebruik van geschikte bronnen verhoogt de kwaliteit van je verslag en daarmee ook de geloofwaardigheid.

Hoe verwerk je een bron?

  • In je tekst neem je een korte verwijzing naar de bron op. Dit bestaat uit: auteursnaam, jaar van publicatie en soms paginanummer.
  • Het verwijzen in de tekst zelf kan op twee manieren: citeren of parafraseren. Citeren is een letterlijke overname van een tekst. Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een tekst. Zie ook: citeren, parafraseren.
  • Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met alle bronnen die je gebruikt hebt: de bibliografie, bronnenlijst of referentielijst.
    De bibliografie bevat per publicatie minimaal de volgende onderdelen: auteur + jaartal + titel + uitgever. Zie verder Bibliografie.


Voorbeelden (APA-stijl):


Citaat:

“Sinds 2001 is er een toename te zien van het aantal meisjes dat een technische opleiding doet”  (Jansen, 2004, p.32).

Parafrase:

Jansen (2004) geeft aan dat er sinds 2001 steeds meer meisjes een technische opleiding volgen.

In de bronnenlijst achterin je verslag staat de volledige bronvermelding:

Jansen, N. (2004). Trendanalyse gender in het technisch hoger onderwijs. Amsterdam: VHTO.

Voor meer informatie zie Citeren, Parafraseren, en Bibliografie.