Inhoud

Actuele informatie

Actuele informatie gaat in op recente ontwikkelingen en is bedoeld om op de hoogte te blijven van wat er op dit moment op een bepaald vakgebied speelt. Deze informatie vind je in kranten, tijdschriftartikelen en op websites. Deze bronnen kunnen de laatste ontwikkelingen goed bijhouden en beschrijven. Het is belangrijk dat je let op de betrouwbaarheid (zie Selecteren: betrouwbaarheid).

Een goede bron voor nieuws is de databank LexisNexis. Je vindt hier internationale en nationale kranten en kunt zien of er nieuws is gepubliceerd over jouw onderwerp. Wil je makkelijk op de hoogte blijven van nieuws op je vakgebied, kijk dan bij Nice to know: RSS en Nice to know: Twitter .

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk te weten wat een vakgebied precies inhoudt en wat relevante begrippen en theorieën betekenen. Dit is achtergrondinformatie die te vinden is in (hand)boeken. Kennis van een onderwerp maakt het zoekproces makkelijker (zie Definieer probleem: Oriëntatie).

Boeken zijn er steeds meer in digitale vorm. Deze vind je via de HvA-catalogus, of je zoekt in een databank met e-books, zoals Books 24x7.

Feitelijke informatie

Soms is het alleen maar nodig om feiten te weten, bijvoorbeeld als aanvulling op je verslag. Dit kunnen gegevens zijn over een bedrijf, statistische gegevens of concrete feiten. Je vindt deze informatie in databanken, encyclopedieën en woordenboeken.
Een aantal databanken bevat specifieke, feitelijke informatie. In Euromonitor staan statistische gegevens over landen en in LexisNexis staat bedrijfsinformatie. Een encyclopedie, zoals Wikipedia, kan een handige start zijn.

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten kunnen resultaten van experimenten zijn, maar ook beschrijvingen, theoretische berekeningen, modellen en computersimulaties en rapportages van praktische toepassingen (Sieverts, 2011). Resultaten horen objectief en onafhankelijk te zijn.

Onderzoeksresultaten staan niet alleen in rapporten of proefschriften maar ook in wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Deze vind je in databanken als ScienceDirect en Pubmed.