Betrouwbaarheid

Het gaat hier om de mate waarop je erop kunt vertrouwen dat de informatie klopt.  In hoeverre is de informatie geloofwaardig? In hoeverre is de informatie objectief? De betrouwbaarheid van informatie kun je beoordelen aan de hand van:

Autoriteit van bron (auteur/organisatie) en totstandkoming document

 • Is de auteur een autoriteit? Is hij een erkende auteur in zijn vakgebied? Voor welke organisatie werkt hij? Wat is er bekend over de auteur?
 • Gaat het om een gerenommeerde organisatie?  Wie is de websitebeheerder? Een document of website van een gerespecteerde bekende organisatie is over het algemeen betrouwbaarder dan die van een vage stichting met dubieuze of onduidelijke doelstellingen
 • Is er sprake van sponsoring van auteur of organisatie? Sponsoring hoeft geen probleem te zijn maar houd goed in de gaten dat er commerciële belangen mee kunnen spelen
 • Is er sprake van kwaliteitsbeoordeling? Zo ja, is er een redactie? Zijn artikelen 'ge-peer-reviewed'?  Zeker bij peer review is er sprake van een grote mate van betrouwbaarheid omdat verschillende deskundigen/wetenschappers zo’n artikel al kritisch hebben beoordeeld.

Inhoud

Juistheid

  • Kloppen de feiten? Ga na of ze bevestigd worden in een andere bron. Let op: zie je steeds de letterlijke tekst terug, dan is de informatie geknipt en geplakt en is het onwaarschijnlijk dat de makers van de website de informatie gecontroleerd hebben.
  • Worden meningen onderbouwd met feiten?
  • Komt de informatie uit een primaire bron of uit de tweede hand

Objectiviteit

  • Wat is het doel van de informatie? Is het doel informeren, opinievorming, propaganda etc.?
  • Gaat het om (harde) feiten of meningen?
  • Wordt het onderwerp van meerdere kanten belicht?

Kwaliteit informatiebron

  • Ziet de informatiebron er professioneel uit?

Controleerbaarheid

  • Is er sprake van bronvermelding? Wat is de kwaliteit van die bronnen? Is na te gaan of informatie juist en volledig is?