Niveau

Vakinformatie

Vakinformatie is specialistische informatie op een bepaald vakgebied. De inhoud richt zich op praktische toepassingen en is geschreven voor de beroepspraktijk. Het taalgebruik varieert van eenvoudig tot ingewikkeld, maar is altijd gericht op het vakgebied.

Een voorbeeld van een vakspecifiek tijdschrift is De architect en Zorg en Welzijn. Je kunt ook gebruik maken van vakspecifieke  databanken  Business Source Premier als BSL Vakbibliotheek.

Wetenschappelijke informatie

Wetenschappelijke informatie wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of boeken, vaak in het Engels. De tekst heeft altijd een kwaliteitstoets ondergaan waarin twee of meer collega’s uit hetzelfde vakgebied de tekst hebben gecontroleerd. Dit heet peer review

Een wetenschappelijk artikel is opgebouwd volgens eenzelfde indeling:

  • onderzoeksvraag
  • theoretisch kader
  • methode van onderzoek
  • resultaat
  • conclusie

Ook is een wetenschappelijke publicatie voorzien van een bibliografie (zie Verwerken: Wat is een bibliografie?).

Er zijn diverse databanken met wetenschappelijke- en vakinformatie.  Deze kunnen over een specifiek vakgebied gaan, zoals PubMed, of zijn multidisciplinair, bijvoorbeeld ScienceDirect. Ook zijn er vrij toegankelijke websites met wetenschappelijke informatie, zie Nice to know: NARCIS.

Naast wetenschappelijke informatie heb je ook populair-wetenschappelijke informatie. Deze informatie is geschreven voor mensen die niet gespecialiseerd zijn op het vakgebied. Denk hierbij aan tijdschriften als Quest en het Historisch Nieuwsblad.

Publieksinformatie

Publieksinformatie is informatie over diverse onderwerpen en geschreven voor een groot publiek. Het taalgebruik is eenvoudiger en bronvermeldingen komen niet vaak voor.

Tijdschriften als Elsevier en websites als nu.nl zijn gemaakt voor het grote publiek. Je kunt deze informatie gebruiken, maar wees hierbij kritisch (zie Selecteren: Betrouwbaarheid).