Uitbreiden en beperken


Uitbreiden van zoektermen

Je begint simpelweg met het intikken van één zoekterm. De kans is groot dat je teveel resultaten krijgt waarvan er ook veel niet relevant zijn. Door een tweede zoekterm toe te voegen zoek je al specifieker. Zowel de ene als de andere zoekterm moet immers voorkomen in de gevonden websites of documenten. Je hebt nu minder resultaten maar wel specifieker. Als je nog niet tevreden bent over je resultaten, dan voeg je nog een zoekterm toe. Hiermee ga je door tot je een bruikbare lijst met resultaten hebt die echt gaan over je onderwerp.


Voorbeeld:
In het volgende voorbeeld wordt steeds een zoekterm toegevoegd. Je gaat met combineren net zolang door tot het resultaat uit genoeg relevante hits bestaat.

In Business Source Premier beginnen we met de zoekterm new products. Hieraan hebben we de zoekterm marketing toegevoegd, en tot slot de zoekterm strategy. Zoals je ziet neemt het aantal hits af.


Stap 1: Zoeken met één zoekterm: new products

Zoeken met een trefwoord

 

Stap 2: een tweede zoekterm toevoegen om te specificeren: marketing

Zoeken met twee trefwoordem

 

Stap 3: een derde zoekterm toevoegen om nog specifieker te zoeken: strategy

Zoeken met drie trefwoorden

 

Beperken van zoektermen

Deze zoekmethode werkt andersom. Je begint met een groot aantal zoektermen die volgens jou allemaal moeten voorkomen in je zoekresultaten. Je zet ze allemaal achter elkaar in het zoekvenster. Het kan zijn dat je nu te weinig resultaten krijgt omdat er te weinig websites en/of documenten zijn waarin alle termen voorkomen. In dat geval haal je een zoekterm weg. Je bekijkt de resultaten. Als je nog steeds te weinig resultaten overhoudt dan haal je nog een zoekterm weg. Je doet dit net zo lang totdat je tevreden bent over je resultaten.