Woorden combineren

Relaties tussen zoektermen

Als je met meerdere termen tegelijk gaat zoeken, moet je precies aangeven wat de relatie tussen de zoektermen is..Er bestaan drie basisrelaties tussen zoektermen:

  • Beide termen moeten in het zoekresultaat voorkomen (AND), bijvoorbeeld voetbal AND Amsterdam.
  • Ten minste een van de termen moet voorkomen (OR), bijvoorbeeld voetbal OR tennis.
    Dit is ook handig bij synoniemen, bijvoorbeeld senioren OR ouderen
  • Een term moet worden uitgesloten (NOT), bijvoorbeeld sport NOT voetbal.

Grafisch worden de relaties tussen zoektermen zo weergegeven:

 

Boleaanse operatoren

 

Soms moet je de relatie tussen zoektermen zelf aangeven door EN, OF en NIET tussen de zoektermen te typen. In Engelstalige databanken gebruik je natuurlijk AND, OR en NOT.

In de meeste databanken en zoekmachines vind je bij geavanceerd zoeken een zoekformulier waarin je kunt kiezen voor een van deze opties. Vaak kun je de verschillende opties ook combineren.

Voorbeeld

Je zoekt informatie over het verband tussen het broeikaseffect en kolencentrales. Je wil publicaties opzoeken waarin beide termen voorkomen.


Combineren AND


Opeens bedenk je dat opwarming van de aarde een belangrijke alternatieve term voor broeikaseffect is. Je past je zoekactie aan zodat de term kolencentrales in combinatie voorkomt met tenminste één van de termen broeikaseffect of opwarming.

 

Combineren OR

 

Let op: Als je zowel met AND als OR combineert dan moet je de OR-combinatie bij de meeste geavanceerde zoekformulieren binnen één zoekveld plaatsen (bovenstaand plaatje). Doe je dat niet dan weet de zoekmachine niet welke zoektermen als eerste moeten worden gecombineerd en krijg je niet de gewenste resultaten.

 

Op dit moment ben je niet geïnteresseerd in het politieke aspect. Je wilt artikelen vinden over kolencentrales in combinatie met de termen broeikaseffect of opwarming, maar zonder de term politiek.

 

Combineren NOT

 

Ook kun je in veel databanken en sommige zoekmachines complexe zoekacties uitvoeren door zoektermen te nesten. Zie verder: Nice to know: Termen nesten.