Nice to know

Termen nesten

In veel databanken en sommige zoekmachines kun je ook complexere zoekopdrachten formuleren: door termen te nesten. Om aan te geven wat met AND en wat met OR gecombineerd moet worden en in welke volgorde kun je termen nesten. Dit doe je met behulp van ronde haakjes.


Voorbeeld:

Als je zoekt op

OV-Chipkaart AND (beveiliging OR fraudegevoeligheid)


vind je documenten over beveiliging en/of fraudegevoeligheid van de OV-Chipkaart.

 

Als je de haakjes weghaalt

OV-Chipkaart AND beveiliging OR fraudegevoeligheid


krijg je ook documenten over fraudegevoeligheid zonder dat daar de OV-Chipkaart in voorkomt.


Combineren sets

In Bedenk zoektermen heb je gezien dat elke zoekvraag uit meer componenten bestaat. Voor elke component heb je een set geschikte zoektermen gemaakt.

De sets bestaan uit woordvarianten, zoals vertalingen en synoniemen. De termen binnen een set verbind je met OR, omdat je ten minste ��n van deze varianten wil vinden. De sets zelf verbind je met AND, omdat je die allemaal wilt vinden.

In dit voorbeeld combineren we varianten van de term broeikaseffect met varianten van de term kolencentrales. Dit is een schematische weergave van deze zoekvraag:

Combineren sets

Je zoekopdracht wordt dus:

Combineren van sets