Thesauri en classificatieschema’s

Thesauri

Een thesaurus presenteert trefwoorden in hun onderlinge relatie. Je vindt ook varianten van de trefwoorden (zie ook Trefwoorden).

Wanneer je een term opzoekt, zie je ook wat de bredere term (BT=Broader Term), engere term (NT=Narrower Term), gerelateerde term (RT=Related Term) of voorkeursterm (UF=Used For) is. Dit is heel handig als je nog niet goed weet op welk woord je precies moet zoeken.

In dit voorbeeld uit de Thesaurus Zorg en Welzijn zie je voor het begrip residentiële jeugdzorg varianten, bredere en nauwere begrippen etc. (Zie ook Zoektermen)

Voorbeeld Residentiële jeugdzorg uit Theaurus Zorg en Welzijn

 

Classificatieschema’s

Classificatieschema’s geven de inhoud van een document in codes weer, zoals te zien in dit voorbeeld uit de HvA-catalogus 367.1: arbeidspsychologie.

 

SISO

 

Weet je eenmaal de juiste code voor jouw onderwerp, dan kun je in een bibliotheekcatalogus doorklikken op die code om andere publicaties over dat onderwerp te vinden.

 

Voorbeeld classificatiecode 367.1

Er bestaan veel verschillende classificatieschema’s. Het bekendste algemene schema is het SISO. Dit is het schema dat de meeste locaties van de HvA-bibliotheek en alle openbare bibliotheken gebruiken.

Daarnaast bestaan ook classificatieschema’s die over een  bepaald vakgebied gaan, bijvoorbeeld het NLM, voor het medisch vakgebied. De bibliotheek van het domein Gezondheid gebruikt deze.