Nice to know

DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Een gratis bron op internet met full text informatie is Directory of Open Access Journals (DOAJ). Hier vind je (wetenschappelijke) tijdschriftartikelen op verschillende vakgebieden, zoals

  • architectuur
  • gezondheid
  • geschiedenis
  • recht
  • techniek